© 2021 - ExpertDoc B.V.

OVER DE APP

MAGDA is een Brabantse uitdrukking voor ‘Mag dat?’ en is bedacht en ontwikkeld door Denise Kremers, jurist, en ontwikkeld door ExpertDoc, expert op het gebied van kennismodulatie.

Uit de werkpraktijk binnen de penitentiaire setting blijkt dat met regelmaat de vraag wordt gesteld of bepaalde zorg/medische informatie gedeeld mag worden. Met name hulpverleners bleken met deze vraagstelling te worstelen.

Pasklare antwoorden zijn niet altijd makkelijk te geven. Deze tool is bedoeld om hulp te bieden om een antwoord te vinden op vragen van hulpverleners. Aan de hand van verhelderende vragen komt u terecht in een beslisboom welke het meest gepaste antwoord geeft.

Jurisprudentie, wet- en regelgeving vormen de basis waarop het advies wordt gegeven.

Let wel, de antwoorden zijn altijd adviezen gegeven op basis van de ingevoerde antwoorden. Elke casus is anders en de omstandigheden van het geval maken dat een antwoord anders kan uitvallen. Raadpleeg bij twijfel een jurist en gebruik hierbij de mogelijkheid het doorlopen pad van vragen voor te leggen.

Dit project is tot stand gekomen met financiële ondersteuning van het Programma KFZ. Het Programma KFZ heeft daarnaast zorg gedragen voor de inhoudelijke projectbegeleiding waarbij is gestuurd op kwaliteit, voorgangsbewaking en budgetbeheer. Het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie voert namens het programma KFZ het projectmanagement.


Meegewerkt aan de content van deze applicatie hebben:

mr. I. Alberti, mr. C.M.A. Bakker


© KFZ: Het intellectuele eigendom ligt bij de auteur(s). De auteur(s) stemt er mee in dat deze uitgave onvoorwaardelijk en zonder kosten gebruikt kan worden door alle instellingen binnen het forensische zorgveld welke zijn aangesloten bij KFZ.

DJI
KFZ